KOULUTUS PALVELUT

Jotta tietosi ja taitosi kasvaisi

Mediakasvatus

Lasten ja nuorten luovuuden tukeminen  toiminnassamme on ollut tärkeässä roolissa. Oletko huolissasi oppimisen ilosta ja oppilaiden motivaatiosta tulevaisuuden koulussa? Koulupolkunsa päässä moni oppilas on tietoinen vain niistä asioista, joissa ei ole hyvä tai ei ole onnistunut. Jäävätkö omat vahvuudet tunnistamatta ja oma elementti löytämättä kiireisinä kouluvuosina? Hyvä itsetuntemus ja oman itsensä löytäminen ovat keskeisiä lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtäviä. Oma kokemus luovuudesta koskettaa ihmisen sisintä ja on siksi tärkeää kasvavalle lapselle ja nuorelle.

Mediakasvatusta nuorille


                 Mediakasvatus yhteistyössä

Olemme toimineet lasten ja nuorten mediakasvatuksen parissa vuodesta 2008. Audio- visuaalinen koulutuksemme  vahvistaa nuorten luovuutta ja sosiaalisia taitoja lisäksi nuorten medialukutaito kehittyy. Hyvä medialukutaito antaa myös avaimia ymmärtää ja suhtautua kriittisesti siihen maailmaan jossa elämme. Medialukutaito kytkeytyy myös ihmisenä kasvamiseen ja hyvään elämään.           Nuorille suunnatuissa työpajoissa tehdään oma elokuva alusta loppuun. Koulutuksessa käydään läpi elokuvanteon eri vaiheet ja niiden merkitys. Muodostamme nuorista tuotantotiimin joka tuottaa elokuvan. Työpajaan voivat osallistua myös opettajat, mediakasvattajat ja nuorisotyöntekijät. Elokuvatyöpajojen lisäksi tarjoamme myös  opettajankoulutusta.

 

Kaikki työpajat ja koulutukset suunnitellaan tilaajan toiveiden mukaan. Sisällöstä ja painopisteistä keskustelemme mielellään etukäteen. Järjestämme työpajoja enimmäkseen Etelä-Suomessa, mutta meidät voi tilata muuallekin. Työpajoja tulevat vetämään kokeneet mediakasvattajat ja elokuvantekijät.

                                                     Opettajakoulutus

Esiintymisvalmennus ja vuorovaikutuskoulutusvalmennus


Viestintä- ja esiintymistaidot ovat työelämässä merkittävä kilpailuetu.

Haluatko kehittyä esiintyjänä ja parantaa vuorovaikutustaitojasi? Jännittääkö puheiden pitäminen tai kameroille esiintyminen? Miten äänen saa kestämään koko päivän ja mitä elekieleni ja ääneni minusta kertoo? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin paneudutaan käytännön harjoitusten avulla pitkän linjan Tv- elokuva ja esiintymisammattilaisten valmennuksissa. Koulutuksissa henkilöstön parhaat puolet nostetaan esiin ja annetaan avaimet luontevaan, oman persoonan mukaiseen esiintymiseen. Koulutukset räätälöidään henkilöstön tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.


Toteutamme myös asiakaslähtöisiä ja kohdennettuja koulutus-, kehittämis- ja valmennuspalveluja. Päämäärämme on yritysten ja työyhteisöjen hyvinvointi, kasvu ja menestys. Ne syntyvät viestintä- ja vuorovaikutustaitoisen henkilön käsissä